Algemene Voorwaarden

DNR 2011 – De Nieuwe Regeling voor raadgevend Ingenieurs

Duocon maakt voor haar advies en ontwerpwerkzaamheden gebruik van de DNR. De DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw die actief zijn op het gebied van ontwerp, advies en management. Deze contractvorm is alleen bedoeld voor Duocon Advies en Duocon Ontwerp. Voor een uitgebreidere uitleg over de DNR2011, kunt u de branchewebsite raadplegen.

UAV 1989 – Uniforme Administratieve Voorwaarden

Duocon maakt voor haar bouwwerkzaamheden gebruik van de UAV1989. Deze voorwaarden worden als lange tijd in de bouw gebruikt en vormen een goede basis voor een bouw of onderhoudscontract. De UAV1989 is alleen bedoeld voor Duocon Realisatie en Duocon Beheer. In de UAV’89 zijn de algemene voorwaarden voor bouwwerkzaamheden opgenomen.

UAV-GC – Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geintegreerde Contracten

In een innovatief bouwproces worden verschillende activiteiten van DuoBrixx gecombineerd. Die activiteiten worden in een geïntegreerd contract aanbesteed. De vorm van een geïntegreerde contract is afhankelijk van de mate van integratie van de bouwfasen van DuoBrixx. Wanneer u gebruik maakt van DuoBrixx gelden de UAV-GC voorwaarden.