Project Description

De vijf monumentale panden van de Campus Internationale School Eindhoven worden gerenoveerd, met daarnaast vier nieuwe gebouwen. Aluminium accenten vormen de verbindende factor tussen enerzijds bestaande bouw en anderzijds het deel nieuwbouw.

Het gedeelte nieuwbouw omvat het entreegebouw, souterrain met multifunctionele gymzaal, mediatheek, dans en drama ruimte, primair onderwijs en een NOC NSF sporthal. De renovatie is voornamelijk toegespitst op onderwijsfuncties. De oorspronkelijke stalen kozijnen blijven behouden, maar door toepassing van aluminium achterzet schuiframen is invulling gegeven aan moderne eisen op het gebied van comfort en technische specificaties.

Goudkleurige aluminium-kozijnen van Reynaers komen terug in zowel de uitbreidingen aan de bestaande gebouwen als de nieuwbouw. Onderscheidend verschil: bij het deel renovatie werden vorm en detaillering afgestemd op het bestaande, terwijl bij de nieuwbouw de kozijnen gecombineerd werden met lichte baksteen en een nieuwe vormentaal.