Project Description

Op een prachtige zichtlocatie aan de A32 heeft voor Meeuwsen Ten Hoopen, Registeraccountants en Belastingadviseurs, een rigoureuze aanpassing aan de 4e verdieping van hun kantoorpand plaatsgevonden.

Het gebouw brengt vanwege zijn vorm en gebruik nogal wat logistieke problemen met zich mee. Met een goede planning en korte bouwtijd heeft gedurende de bouw Meeuwsen Ten Hoopen haar werkzaamheden zonder noemenswaardige overlast, voort kunnen zetten. Zo doende heeft een snelle integratie van twee vestigingen gestalte gekregen.