Project Description

Op de grens tussen Hengelo en Enschede bevind zich een coulissen landschap waarin een landgoed is opgenomen dat getransformeerd moet worden van woonbestemming naar kleinschalig wonen met zorg. De mooie villa dient daarin een prominente rol te vervullen en biedt daarin plaats voor ca. 20 bewoners. Ten behoeve van de dagbesteding wordt een dagbesteding faciliteit alsmede een theehuis opgenomen in het terrein.

De huidige paardenboxen worden vervangen en samengevoegd met de paardenloopbak. Landschappelijk gezien worden er looproutes voor bewoners en publiek opgenomen.