Project Description

Achter de mooie duinen van het strand van Schiermonnikoog heeft een transformatie plaatsgevonden van een regulier hotel naar Zorghotel waarin gezinnen met hun gehandicapte kind vakantie en zorg kunnen genieten.

Intern zijn kamers samengevoegd en meer geoutilleerd op deze vorm van zorg. Ook het complete exterieur is aangepakt en voldoet weer aan de huidig te stellen eisen.