Privacy Disclaimer

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Duocon B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59628251, inzake de website duocon.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het klantensysteem, de website duocon.nl en de betrekking tot het gebruik van cookies op de website. Duocon respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Duocon. U dient zich ervan bewust te zijn dat Duocon niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Duocon, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Duocon worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Duocon. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Duocon. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Duocon bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Op duocon.nl wordt een aantal cookies gebruikt om een goede werking van de website te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bijhouden van gebruikersinstellingen en –voorkeuren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering Duocon B.V. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 1 juli 2015.